top of page

תכנון אדריכלי ועיצוב פנים

"אלוהים נמצא בפרטים הקטנים"

Interior Designer

בשלב זה מתחילים לתכנן ולראות בסקיצות דו ותלת מימד איך נראה הפרויקט. מדובר על סדרת פגישות של האדריכל והלקוחות שבמסגרתן מתאימים את הפרוגרמה האדריכלית לפני השטח עם מגבלות התב"ע והתקנון, לתקציב ולקו העיצובי שהוגדר. הסקיצה הסופית שמשורטטת בקנה מידה של 1:100 תהפוך לגרמושקה המשמשת להגשת בקשה להיתר בניה.

הגדרת קו וסגנון עיצובי מתאים לכל תקציב, בחירת בעלי מקצוע אמינים ומשורים בתחומי נגרות, מסגרות, אלומיניום ועוד, להשלמת הפרויקט באופן מושלם והגשמת החלום

bottom of page