top of page

נגישות

נגישות היא דבר ערכי ומחייב ע”פ חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

Woman in Wheelchair at Beach

בכל הליך של הוצאת היתר בניה, היתר לשימוש חורג, רישיון עסק ועוד, נדרש להיוועץ עם יועץ נגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה) על מנת לעמוד בדרישות החוק והתקנות הרלוונטיות, ובכך להימנע מחשיפה לתביעות משפטיות ועוגמת נפש.

 

במקרים מסויימים, החוק דורש להיוועץ גם עם יועץ נגישות השירות כפי שנדרש לדוגמא ברישוי עסקים. בחוק קיימים

פטורים אשר חלים במקרים מסוימים בעיקר על עסקים קטנים ומבנים קיימים. יועצי הנגישות שלנו מנוסים מאד ויכולים להמליץ על אופן ביצוע הנגשה, ספקים וקבלני נגישות מומלצים, חוות דעת משפטיות ועוד.

כמו כן, אנו מציעים שירותי נגישות מורכבים כגון:  נגישות במוסדות בריאות, בתי אבות וכדו', אשר נדרשים לעמוד בתקינה מחמירה.

מהפך הנגישות החל בתפיסה שלנו כחברה במטרה להגן על חירותו וכבודו של אדם עם מוגבלות ולעגן את זכותו להשתלב בחברה בצורה שוויונית ופעילה בכל תחומי החיים. אם בעבר אדם עם מוגבלות היה "מוקצה" ומקוטלג בקבוצות אוכלוסייה "חלשות", "נזקקות", "שונות", הרי שהיום ברור לנו שהסביבה היא זאת שמוגבלת, המרחב הציבורי שבני אדם הקימו ופיתחו לאורך השנים ללא התחשבות באנשים עם מוגבלות, הוא זה שמוגבל. הבנו והפנמנו, שהתאמות הנגישות צריכות להיעשות במבנים, בתשתיות, במרחב הציבורי ובאופן פרטני לכל אדם ע"פ מוגבלותו.

 

בישראל חיים 1.36 מיל' אנשים עם מוגבלות, שהם 24% מכלל האוכלוסייה. נגישות במבנים ציבוריים, הנגשת התשתיות והעסקים, מחזקת אותנו כחברה ופותחת בפני המנגיש גישה לקהל יעד גדול ומגוון, שמעוניין להגיע לכל מקום ציבורי בכדי לקיים פעילות חברתית, קניינית ורוחנית כמו כל אדם אחר.

 

התקשרו עוד היום לקבוע פגישת ייעוץ ללא עלות ולהצטרף למהפכת הנגישות

050-7373735

bottom of page