טיפול מול הרשויות

טיפול מול הרשויות

הגשת בקשה להיתר ויציאה למכרז קבלנים

נגישות

ייעוץ נגישות

נגישות היא דבר ערכי ומחייב ע”פ חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

בניינים

תכנון אדריכלי ועיצוב פנים

"אלוהים נמצא בפרטים הקטנים"

מגפון

ניהול פרויקטים

ברז

תכנון אינסטלציה

פועל בניין

תכנון קונסטרוקציה

פקוייקטים אחרונים